Politie en antidiscriminatievoorzieningen publiceren gezamenlijk discriminatiecijfers 2015 – Toename discriminatie meldingen moslims

Voor het eerst is op landelijk niveau een gezamenlijk jaarrapport over discriminatie verschenen waarin de registraties van politie en anti-discriminatievoorzieningen (ADV’s) en het College voor de Rechten van de Mens in samenhang worden gepresenteerd. Dit geeft een vollediger beeld van de aard van discriminatie-incidenten en –meldingen die zich voordoen in de maatschappij. Paul van Musscher, […]

De Menthol-week

Eén van de “kleurrijkste ”mensen die in Hengelo gewoond en gewerkt heeft is ongetwijfeld Joseph Sylvester alias Menthol geweest. De innemende “zwarte” man die voor de Tweede Wereldoorlog als marktkoopman en ver daarbuiten werkzaam was en een bestaan wist op te bouwen met de verkoop van Babajaba Menthol tandpasta in een tijdperk dat gebitsverzorging nog […]

Van het klachtenbureau

Het eind van het schooljaar is weer aangebroken. Voor de leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs staat de overgang naar de middelbare school voor de deur. Welk type vervolgonderwijs wordt grotendeels bepaald door het definitieve schoolkeuze-advies, wat in maart door de basisschool wordt gegeven. In mei hebben veel basisschool-leerlingen daarnaast ook een CITO-toets gemaakt. […]

Lesprogramma ‘Op de bun’

Streep hun namen niet door al zijn zij tot stof vergaan. Streep hun namen niet door alsof ze nooit hebben bestaan. Noem hun naam en laat me weten dat ook jij niet zult vergeten…  (Uit: Streep hun naam niet door van G. den Otter) Deze dichtregels sluiten aan bij het motto van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig […]

Interactieve tentoonstelling ‘De Democratiefabriek’

Wie ben ik? Wie ben jij? Wat is democratie? Wat is vrijheid, wat is gelijkheid? Wat gebeurt er als democratie zou worden afgeschaft? Hoe kom je in actie tegen pesten? Wat zijn conflicten eigenlijk? En hoe werkt macht? Dit leer je in de Democratiefabriek! De Democratiefabriek is een mobiele interactieve tentoonstelling voor leerlingen van 10 tot en met 18 jaar. Met behulp van […]

Gastles Vooroordelen

De vluchtelingenproblematiek, demonstraties tegen de komst van asielzoekerscentra, aanslagen van Islamitische Staat: wij leven in een woelige tijd en het gevaar van het ontstaan van vooroordelen ligt op de loer. Zo denken sommige mensen dat asielzoekers alleen om economische redenen naar ons land komen en dat alle moslims Islamitische Staat steunen. Dat dergelijke ideeën op vooroordelen […]