Auteursarchief: art1_admin

Scholen Zwolle kunnen Democratiefabriek bezoeken

De Democratiefabriek is een mobiele interactieve tentoonstelling voor leerlingen van 10 tot en met 18 jaar. Met behulp van machines, apparaten en gereedschappen onderzoeken en oefenen de leerlingen democratie. In de fabriek gaat het over democratie en wat er zou kunnen gebeuren als er geen democratie zou zijn, zoals in de Tweede Wereldoorlog. Gaandeweg komen de bezoekers erachter dat de tentoonstelling eigenlijk over hen zelf gaat, over eigen normen, houding en gedrag. En natuurlijk over maatschappelijke standpunten. Alles is gericht op actief burgerschap.

Bekijk de folder.

Van 17 t/m 20 september 2019 kunnen Zwolse basisscholen kosteloos de Democratiefabriek bezoeken. Meld uw groepen 7 en 8 nu aan: neem contact op met Marlies Bruining (m.bruining@artikel1overijssel.nl of 053 4302299). 

Maak Artikel 1 zichtbaar: winnaar bekend

Kunstontwerp van Afke van Halen wint de wedstrijd

Wie maakt Artikel 1 uit de Grondwet op een kunstzinnige manier zichtbaar? Iedereen die creatieve ideeën heeft, kon deze indienen. Uit de inzendingen heeft de jury inmiddels drie ontwerpen gekozen. Tot 1 juni 2019 konden Zwollenaren hun stem uitbrengen op hun favoriete ontwerp. Van de in totaal 423 uitgebrachte stemmen, werden er 172 uitgebracht op het ontwerp van Afke van Halen.  De kunstenaar krijgt nu budget om het idee daadwerkelijk uit te voeren.

De andere twee ontwerpen waarop gestemd kon worden waren het Pasfotoproject van Fabriek Fanatiek en De Stille Trom (101 stemmen) en Video Installatie van Simone Peelen (150 stemmen).

Het is de bedoeling dat het kunstwerk half september een plek krijgt in de hal van het stadskantoor.

Zwolle heeft een bijzondere band met de Grondwet. Zwollenaar Thorbecke, legde in 1848 de basis voor de Nederlandse Grondwet. In Artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld. Verder staat in Artikel 1 dat discriminatie, op welke grond dan ook, is verboden. Ook aanzetten tot haat of discriminatie is verboden.

Artikel 1 luidt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

(Bron: zwolle.nl)

Klik hier voor meer informatie.

Werkbezoek Kati Piri

Op donderdag 16 mei jl. bracht Europarlementariër Kati Piri met een aantal lokale PvdA-fractiemedewerkers een bezoek aan Artikel 1 Overijssel. Zij is uitgebreid bijgepraat over de ontwikkelingen in onze provincie, knelpunten en over de laatste stand van zaken op juridisch gebied op het terrein van discriminatie-bestrijding. Ook is besproken wat gemeenten kunnen doen om discriminatie te herkennen en bestrijden, en om een bijdrage te leveren aan het vergroten van de meldbereidheid. Het was een kort maar vruchtbaar overleg.

foto werkbezoek piri

 

 

 

 

 

 

foto: (c) Dick Turk

Monitor Discriminatie Oost-Nederland 2018

In de Monitor discriminatie 2018 Oost-Nederland is te lezen dat in Overijssel en Gelderland (3 miljoen inwoners) vorig jaar 1200 mensen melding hebben gemaakt van een incident waarbij sprake was van discriminatie, pesten of uitsluiting. Volgens het SCP onderzoek Ervaren discriminatie, komt 1 op 4 mensen minimaal eenmaal per jaar in aanraking met discriminatie. Daaruit is af te leiden dat lang niet iedereen hulp zoekt bij discriminatie. De reden kan zijn dat mensen het zelf oplossen, we horen echter vaak dat mensen niet weten dat er hulp voorhanden is. Bij de politie kunnen mensen aangifte doen. Dat kan bijvoorbeeld als je beledigende uitspraken op straat hoort over een groep mensen, of als je zelf slachtoffer bent van uitsluiting of discriminatie. De Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) bestaat dit jaar 10 jaar. Deze wet zorgt ervoor dat ervaren ongelijke behandeling bij een lokaal Meldpunt gemeld kan worden. De Meldpunten verlenen bijstand op grond van de antidiscriminatiewetgeving. Want naast het strafrecht is er meer wetgeving dat zorgt voor gelijke kansen in gelijke gevallen, zoals de wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (WGBL). Het is daarom belangrijk dat alle meldingen van discriminatie bij de lokale Meldpunten terecht komen. Meldpunten kunnen vanuit de taak als gemeentelijke voorziening bijstand inzetten om betrokken partijen te helpen. Daardoor voelen mensen zich gehoord en kan er zorg worden geboden, dit aangezien discriminatie vaak een diepe impact heeft op de betrokken personen thuis, op het werk, school of de wijk.