Auteursarchief: art1_admin

Regenboogfestival Zwolle 2 december 2019

Zwolle is een van de 53 Nederlandse Regenboogsteden. Deze steden maken zich sterk voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen (LHBTI’s).

In dit kader wordt in Zwolle op maandag 2 december voor de tweede keer het Regenboogfestival georganiseerd. Tijdens verschillende workshops wordt er stilgestaan bij de plaats en positie van LHBTI-personen. Ook wordt aandacht besteed aan de maatschappelijke en sociale acceptatie van mensen die tot deze groep behoren.

U wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. U kunt zich hier aanmelden.

Afstudeerscriptie ‘Discriminatie in de woonomgeving’

point-4503630__340Naar aanleiding van verschillende ervaringen door antidiscriminatiebureaus met woningcorporaties die onvoldoende inspanning verrichten om discriminatie in de woonomgeving te bestrijden, heeft Artikel 1 Overijssel een omvattend onderzoek laten uitvoeren door HBO-rechtenstudent Bram van Baal. Vanuit verschillende rechtsgebieden heeft hij alle mogelijkheden en instrumenten die corporaties kunnen inzetten bijeen gebracht en op een geweldige manier gepresenteerd. Met een 9 is hij op dit onderwerp afgestudeerd. U vindt het verslag hier: Oplossingen discriminatie woonomgeving

Regenboogdagen Enschede 2019: Diversiteit kent geen tijd

 reg

Enschede kan zich opmaken voor een vol en gevarieerd programma tijdens de Regenboogdagen van dinsdag 8 oktober tot en met zondag 13 oktober. De activiteiten zijn niet alleen zijn bedoeld voor LHBTI’ers maar voor alle Enschedeërs: van jong tot oud.

De Regenboogdagen benadrukken dat iedereen het hele jaar door zichzelf moet kunnen zijn. Wethouder Arjan Kampman: “Enschede is een Regenboogstad. Een stad vol diversiteit. Iedereen mag zichzelf zijn in onze stad; altijd en overal. Ongeacht geslacht, geloof, seksuele oriëntatie of identiteit. Als college vinden we dat belangrijk. Daarom staan we achter de Regenboogdagen”.

Op woensdagmiddag is de kick-off van de Regenboogdagen. In de dagen daarna vinden er meer dan 15 activiteiten plaats die net zo divers zijn als de LHBTI+-gemeenschap zelf. Indrukwekkend, leerzaam, verkwikkend, gezellig of confronterend, maar altijd memorabel.

Van FC Twente tot COC Twente; van Exaltio tot Concordia Organisaties als FC Twente, Concordia, Metropool en meerdere horecagelegenheden dragen het initiatief een warm hart toe en dragen hun steentje bij. Hogeschool Saxion organiseert een educatieve middag met lezingen van interessante gasten, Concordia een culturele avond met film en theater, Alifa neemt een verhalenavond voor zijn rekening en MIAUW organiseert het eindfeest in Metropool. In het straatbeeld is dan veel meer kleur. De regenboogvlag gaat uit en er is ruimte voor een knipoog met teksten op bordjes en worden Enschedese ‘landmarks’ voorzien van een vrolijk regenboogeffect.

Het volledige programma staat op: http://www.regenboogdagen.nl/

regenboogdagen

Regenboogfestival Zwolle

Zwolle is een van de 53 Nederlandse Regenboogsteden. Deze steden maken zich sterk voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen (LHBTI’s).

In dit kader wordt in Zwolle op maandag 2 december voor de tweede keer het Regenboogfestival georganiseerd. Tijdens verschillende workshops wordt er stilgestaan bij de plaats en positie van LHBTI-personen. Ook wordt aandacht besteed aan de maatschappelijke en sociale acceptatie van mensen die tot deze groep behoren.

U wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Inloopspreekuur Hardenberg

Meld discriminatie! – Inloopspreekuur iedere eerste dinsdag van de maand

Heeft u te maken met discriminatie? Of voelt u zich ongelijk behandeld? Kom dan naar ons inloopspreekuur.

Iedereen met een discriminatie-ervaring, zowel slachtoffers als getuigen, kan voor advies en ondersteuning bij Artikel 1 Overijssel terecht. Ook kunt u zich hier melden als u zich ongelijk behandeld voelt. Hierbij kan het onder andere gaan om discriminatie of ongelijke behandeling op grond van etnische afkomst, nationaliteit, sekse, seksuele gerichtheid, leeftijd, religie, of handicap/chronische ziekte.

Een melding kan telefonisch, schriftelijk, of per email worden gedaan. Na de melding kunnen er verschillende stappen worden gezet. Dit gebeurt in samenspraak met de betrokken melder. Klachten worden behandeld op basis van het hoor en wederhoor principe: klachtindieners en beklaagden kunnen ervaringen toelichten. Artikel 1 Overijssel tracht hierbij te bemiddelen. Indien nodig helpen wij tevens bij het doen van aangifte bij de politie of bij het opstarten van andere procedures.

Artikel 1 Overijssel biedt hulp, ondersteuning, informatie en advies.

Vanaf september 2019 starten we in De Spinde 1 te Hardenberg met een inloopspreekuur. Iedere eerste dinsdag van de maand, tussen 09.00 uur en 12.00 uur, kunt u zonder afspraak bij ons terecht.

Mocht u op een ander moment van onze kennis en expertise gebruik willen maken, dan kunt u een afspraak maken via het telefoonnummer 038-4224762.

 

Scholen Zwolle kunnen Democratiefabriek bezoeken

De Democratiefabriek is een mobiele interactieve tentoonstelling voor leerlingen van 10 tot en met 18 jaar. Met behulp van machines, apparaten en gereedschappen onderzoeken en oefenen de leerlingen democratie. In de fabriek gaat het over democratie en wat er zou kunnen gebeuren als er geen democratie zou zijn, zoals in de Tweede Wereldoorlog. Gaandeweg komen de bezoekers erachter dat de tentoonstelling eigenlijk over hen zelf gaat, over eigen normen, houding en gedrag. En natuurlijk over maatschappelijke standpunten. Alles is gericht op actief burgerschap.

Bekijk de folder.

Van 17 t/m 20 september 2019 kunnen Zwolse basisscholen kosteloos de Democratiefabriek bezoeken. Meld uw groepen 7 en 8 nu aan: neem contact op met Marlies Bruining (m.bruining@artikel1overijssel.nl of 053 4302299).