Auteursarchief: art1_admin

Monitor Discriminatie Oost-Nederland 2018

In de Monitor discriminatie 2018 Oost-Nederland is te lezen dat in Overijssel en Gelderland (3 miljoen inwoners) vorig jaar 1200 mensen melding hebben gemaakt van een incident waarbij sprake was van discriminatie, pesten of uitsluiting. Volgens het SCP onderzoek Ervaren discriminatie, komt 1 op 4 mensen minimaal eenmaal per jaar in aanraking met discriminatie. Daaruit is af te leiden dat lang niet iedereen hulp zoekt bij discriminatie. De reden kan zijn dat mensen het zelf oplossen, we horen echter vaak dat mensen niet weten dat er hulp voorhanden is. Bij de politie kunnen mensen aangifte doen. Dat kan bijvoorbeeld als je beledigende uitspraken op straat hoort over een groep mensen, of als je zelf slachtoffer bent van uitsluiting of discriminatie. De Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) bestaat dit jaar 10 jaar. Deze wet zorgt ervoor dat ervaren ongelijke behandeling bij een lokaal Meldpunt gemeld kan worden. De Meldpunten verlenen bijstand op grond van de antidiscriminatiewetgeving. Want naast het strafrecht is er meer wetgeving dat zorgt voor gelijke kansen in gelijke gevallen, zoals de wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (WGBL). Het is daarom belangrijk dat alle meldingen van discriminatie bij de lokale Meldpunten terecht komen. Meldpunten kunnen vanuit de taak als gemeentelijke voorziening bijstand inzetten om betrokken partijen te helpen. Daardoor voelen mensen zich gehoord en kan er zorg worden geboden, dit aangezien discriminatie vaak een diepe impact heeft op de betrokken personen thuis, op het werk, school of de wijk.

Gemeente Zwolle maakt Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar

Gemeente Zwolle schrijft een prijsvraag uit om Artikel 1 van de Grondwet op een kunstzinnige manier zichtbaar te maken. De gemeenteraad heeft het college hier eerder in een motie om gevraagd. Iedereen die creatieve ideeën heeft, kan deze indienen tot en met 31 maart 2019. De uiteindelijke winnaar krijgt budget om het idee ook daadwerkelijk uit te voeren. Het winnende kunstwerk krijgt een plek in de hal van het stadskantoor.

Lees meer:

Maak Artikel 1 zichtbaar

Wie maakt Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar in het stadskantoor?

Oordeel CRM

Een oordeel van het College voor de Rechten van de Mens, waarbij Artikel 1 Overijssel aan de klager ondersteuning heeft verleend:

Pro Juventus B.V. discrimineerde een vrouw op grond van geslacht door haar contract niet te verlengen vanwege zwangerschap. Ook sprake van benadeling van de vrouw omdat zij klaagde over discriminatie.

Oordeelnummer 2018-127
Datum: 29-11-2018
Grond: Geslacht,
Terrein: Arbeid – Overig, nl, Arbeid

Situatie:

Een vrouw werkte als psychomotorisch therapeut (PMT) bij Pro Juventus B.V., een zorginstelling voor de gespecialiseerde geestelijk gezondheidszorg. Zij werkte voornamelijk in een behandelteam voor volwassen patiënten en daarnaast vier uur per week voor een jeugdteam. Nadat de vrouw in verband met zwangerschapsgerelateerde klachten was uitgevallen, nam Pro Juventus een nieuwe PMT-er aan voor het volwassenenteam en werd de vrouw volledig overgeplaatst naar het jeugdteam. De vrouw gaf aan dat zij dat niet wilde. Pro Juventus vertelde de vrouw vervolgens dat haar contract niet werd verlengd. Volgens de vrouw discrimineerde Pro Juventus haar daarmee op grond van geslacht. Pro Juventus betwist dat. Zij verlengde het contract niet omdat de vrouw geen continuiteit van zorg kon bieden.
Dit is heel belangrijk vanwege de ernstige psychische problematiek van de volwassen cliënten. Omdat de vrouw niet naar het jeugdteam wilde, had Pro Juventus geen functie voor haar en was het financieel niet mogelijk haar in dienst te houden.

Beoordeling:

Een werkgever mag een werknemer niet discrimineren vanwege haar zwangerschap of afwezigheid in verband met zwangerschap. Het staat vast dat het contract van de vrouw niet is verlengd omdat zij niet de gewenste continuïteit van zorg kon bieden. De vrouw kon die continuïteit niet bieden omdat zij afwezig was in verband met ziekte die was gerelateerd aan haar zwangerschap. Afwezigheid wegens ziekte die optreedt voor het zwangerschapsverlof en die is gerelateerd aan de zwangerschap moet op één lijn worden gesteld met afwezigheid vanwege zwangerschap. De vrouw was niet verplicht om de overplaatsing naar het jeugdteam
te accepteren. Ook is niet met haar besproken dat haar contract wel zou worden verlengd als
zij de overplaatsing zou accepteren en dat zij op termijn weer bij een volwassenenteam zou kunnen worden geplaatst. Het College oordeelt dat Pro Juventus verboden direct onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt. Verder is het College van oordeel dat Pro Juventus
de vrouw benadeelde omdat zij heeft geklaagd over discriminatie. Pro Juventus wilde na
haar zwangerschapsverlof met de vrouw in gesprek over een eventuele functie binnen
haar organisatie. Nadat zij een verzoek om een oordeel bij het College had ingediend, wilde ze niet meer door met de vrouw.

Oordeel

Pro Juventus B.V. heeft jegens de vrouw verboden onderscheid op grond van geslacht gemaakt.

Onderzoek veiligheid LHBTI+

In opdracht van de Antidiscriminatie-voorzieningen in Oost Nederland, waaronder Artikel 1 Overijssel, onderzoekt I&O research de omgang en acceptatie van elkaar in onze regio, met speciale aandacht voor de LHBTI+-doelgroepen.

Met dank aan provincies Gelderland en Overijssel, de regenboogprovincies die het onderzoek mogelijk maken. Hoe meer mensen deze enquête invullen, hoe vollediger dit in kaart kan worden gebracht. Doe mee! http://www.startvragenlijst.nl/adv

De vragenlijst staat open tot 27 november.

Terugblik Democratiefabriek

De afgelopen twee weken hebben bijna 800 leerlingen uit groep 7 en 8 een bezoek gebracht aan de Democratiefabriek.

De Democratiefabriek is een mobiele interactieve tentoonstelling. Met behulp van machines, apparaten en gereedschappen onderzoeken en oefenen de leerlingen democratie. In de fabriek gaat het over democratie en wat er zou kunnen gebeuren als er geen democratie zou zijn, zoals in de Tweede Wereldoorlog. Gaandeweg komen de bezoekers erachter dat de tentoonstelling eigenlijk over hen zelf gaat, over eigen normen, houding en gedrag. En natuurlijk over maatschappelijke standpunten. Alles is gericht op actief burgerschap.

Scholen uit de gemeente Almelo konden de tentoonstelling van 25 september tot en met 1 oktober in de Bibliotheek Almelo bezoeken. De week erna was het de beurt aan de scholen uit de gemeente Rijssen-Holten.

In beide gemeenten was het een groot succes. Leerlingen, leerkrachten en meegekomen ouders waren erg enthousiast.

Artikel 1 Overijssel bedankt Stichting Vredeseducatie, Bibliotheek Almelo, het Parkgebouw in Rijssen, de gemeenten Almelo en Rijssen-Holten en alle leerkrachten en leerlingen voor de prettige samenwerking.

 

Afscheid Antek Olszanowksi

Na bijna 25 jaar heeft onze directeur Antek Olszanowski afscheid van Artikel 1 Overijssel genomen. Wij bedanken hem voor de jarenlange plezierige samenwerking en tomeloze inzet.

Lees hier het artikel uit de TC Tubantia.