Auteursarchief: Hildegard Brouwer

Interactieve tentoonstelling ‘De Democratiefabriek’

Wie ben ik? Wie ben jij? Wat is democratie? Wat is vrijheid, wat is gelijkheid? Wat gebeurt er als democratie zou worden afgeschaft? Hoe kom je in actie tegen pesten? Wat zijn conflicten eigenlijk? En hoe werkt macht? Dit leer je in de Democratiefabriek!

De Democratiefabriek is een mobiele interactieve tentoonstelling voor leerlingen van 10 tot en met 18 jaar. Met behulp van machines, apparaten en gereedschappen onderzoeken en oefenen de leerlingen democratie. In de fabriek gaat het over democratie en wat er zou kunnen gebeuren als er geen democratie zou zijn, zoals in de Tweede Wereldoorlog. Gaandeweg komen de bezoekers erachter dat de tentoonstelling eigenlijk over hen zelf gaat, over eigen normen, houding en gedrag. En natuurlijk over maatschappelijke standpunten. Alles is gericht op actief burgerschap.

In de tentoonstelling gaan de kinderen in tweetallen op pad met behulp van een routekaart. Vanwege de praktische opdrachten en het weinige leeswerk ervaren velen de tentoonstelling als zeer plezierig. De meeste opdrachten zijn zelfcorrigerend. De bezoekers krijgen regelmatig respons door het bedienen van ‘machines’. Ze worden beloond voor hun keuze. Een fout wordt vaak humoristisch beantwoord of de machine is zo uitdagend dat het uitnodigt tot een nieuwe poging.

In samenwerking met de gemeente Rijssen-Holten organiseert Artikel 1 Overijssel van 19 tot en met 26 september 2016 De Democratiefabriek voor basisscholen binnen deze gemeente. Inmiddels zijn alle bezoekmomenten volgeboekt. De belangstelling is dus groot.

Gastles Vooroordelen

De vluchtelingenproblematiek, demonstraties tegen de komst van asielzoekerscentra, aanslagen van Islamitische Staat: wij leven in een woelige tijd en het gevaar van het ontstaan van vooroordelen ligt op de loer. Zo denken sommige mensen dat asielzoekers alleen om economische redenen naar ons land komen en dat alle moslims Islamitische Staat steunen. Dat dergelijke ideeën op vooroordelen berusten is niet bij iedereen bekend. Daarom is het belangrijk om het met jongeren over vooroordelen te hebben.

Om leerlingen uit groep 7 en 8 met het thema vooroordelen bekend te maken, verzorgt Artikel 1 Overijssel gastlessen op basisscholen in de gemeenten Ommen en Zwolle. Aan de hand van de Vooroordelenkoffer, een tafeltentoonstelling, komen de leerlingen in aanraking met 12 thema’s. Hierbij gaat het onder andere om de thema’s plagen-pesten, vooroordelen, discriminatie, democratie en gelijkheid. Vooroordelen worden ontmaskerd en de kenmerken van burgerschap en democratie worden onderzocht. De kernwoorden van de les zijn: ontdekken, beleven en handelen.

Een groot aantal basisscholen heeft inmiddels met de gastles kennisgemaakt en men is enthousiast. Nog het gehele kalenderjaar kunnen scholen een les aanvragen. Dankzij de steun van de gemeenten Ommen en Zwolle zijn er voor de school geen kosten aan de gastles verbonden.

Wilt u uw groep aanmelden? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marlies Bruining-Kruiper, educatief medewerker van Artikel 1 Overijssel. Dat kan via m.bruining@artikel1overijssel.nl of 053 4302299.

Schoolproject ‘De Week van de Ontmoeting’

Zeker in deze roerige tijd is het belangrijk om jongeren met verschillende culturen in contact te brengen. Dit is een belangrijk onderdeel van burgerschapsvorming. Wilt u uw leerlingen voorbereiden op een actieve deelname aan de Nederlandse samenleving en de diversiteit daarbinnen? Wilt u hen begrip en feitenkennis bijbrengen? Meld u dan nu aan voor ‘De Week van de Ontmoeting’.

‘De Week van de Ontmoeting’ is een project voor groep 7 en 8 en leerlingen uit de onderbouw van het Vmbo. Het doel van het project is om jongeren bekend te maken met verschillende culturele groepen in hun directe omgeving. Hierbij gaat het om de joodse, christelijke en islamitische cultuur. De jongeren zullen ontdekken dat deze culturen, naast verschillen, veel overeenkomsten hebben. Hierdoor zal een deel van de vaak bestaande ‘angst’ voor het onbekende weggenomen worden. De culturen zullen in een ander daglicht komen te staan. Tolerantie, respect en begrip voor de ander kunnen vergroot worden.

Dit jaar hebben al 39 groepen van verschillende scholen in Enschede en Hengelo van het aanbod gebruik gemaakt.

Dankzij de financiële steun van onder andere Projecten in Nederland, de Janivo stichting en Kerk en Wereld kunnen wij het project in ieder geval tot maart 2017 – dus ook na de zomervakantie – kosteloos aanbieden aan scholen binnen de gemeenten Enschede en Hengelo.

Voor aanmelding of meer informatie kunt u contact opnemen met Marlies Bruining-Kruiper via het telefoonnummer 053 4302299 of via het e-mailadres m.bruining@artikel1overijssel.nl.

Lesprogramma ‘Menthol: Zwart in een witte wereld’

‘Wees trots op jezelf, wie je ook bent, en kom op voor je rechten als mens en burger!’

Dit is een uitspraak van Joseph Sylvester (1890-1955), alias Menthol, de eerste zwarte man in Hengelo in 1920. Hij trouwde in 1928 met de Hengelose Anna Marie (“Roosje”) Borchert, volgens velen het mooiste meisje van Hengelo.

Joseph Sylvester liet zien dat burgerschap bij de mens zelf begint. Bij de mens die trots is op zichzelf en daarmee anderen inspireert. Zijn verhaal spreekt daarmee nog altijd tot de verbeelding. Het is een verhaal van actief burgerschap dat soms gesteund wordt, dan weer wordt aangevallen. Het is een verhaal van vrijheid en gelijke rechten, van antidiscriminatie en tolerantie.

Om deze boodschap met een jonge doelgroep te delen heeft Artikel 1 Overijssel een lesprogramma voor groep 7-8 van het basisonderwijs ontwikkeld, welke aansluit bij het thema Burgerschap. Middels een viertal lessen leren de leerlingen Joseph Sylvester kennen. Zij bekijken zijn plakboek en gaan met elkaar in debat over actuele vraagstukken op het gebied van discriminatie. Daarna gaan ze aan de slag met het Twengels van Sylvester en de hedendaagse straattaal, om zo het belang van taal bij integratie te ontdekken. Uiteindelijk staan de leerlingen stil bij hun eigen identiteit; zij gaan zelf een plakboek maken.

U kunt het lesprogramma ‘Menthol: Zwart in een witte wereld’ gratis downloaden via http://www.artikel1overijssel.nl/?page_id=1309.

Joseph Sylvester, de eerste neger in Hengelo

logo MentholMENTHOL Week (24 mei – 2 juni 2016)www.sylvestermenthol.nl

 Artikel 1 Overijssel heeft het initiatief genomen om de Menthol week te organiseren, waar burgers in Hengelo op een laagdrempelige wijze worden geconfronteerd met de positieve effecten van de multiculturele samenleving met Joseph Sylvester, alias Menthol, als metafoor daarvan.

Het tijdloze verhaal van een zwarte nieuwkomer die de witte Nederlanders voor zich won door op originele wijze de spot te drijven met vooroordelen over “zwarte” en “witte” mensen, maakt dat dit thema voor grote groepen toegankelijk is.

 

 

 

Coming Out Week 2016, een volle week activiteiten in oktober

Iedereen, ook inwoners met een andere seksuele geaardheid moet zich thuis en veilig voelen in Overijssel. Iedereen heeft een eerlijke kans op participatie.

Dat is de missie van Artikel 1 Overijssel!

Om de tolerantie van inwoners met een andere seksuele geaardheid te bevorderen geeft Artikel 1 samen met partners vorm aan het diversiteits-beleid.

Coming Out Week 2016 in Enschede en Hengelo

“De Coming Out Week is, behalve een groot open minded feest, veel meer dan dat. Enschede en & Hengelo rainbow Jannyzetten zich als Regenboogstad in om de tolerantie, acceptatie en gelijkheid van inwoners met een andere seksuele geaardheid te vergroten. Acceptatie rond dit onderwerp heeft continue aandacht nodig.”

Alleen samen kunnen we werken aan het recht te mogen zijn wie je bent.

Partners omarmen de week en sluiten met een scala aan activiteiten aan. Speciale Regenboogmenu’s, culturele instellingen presenteren speciale exposities, gaymovies en concerten.

Wil je aansluiten met een activiteit of helpen bij de opzet, organisatiet & uitvoering? Stuur een mail aan vooroordelenteam@artikel1overijssel.nl of bel ons (053) 430 22 99.

handtekening

Een terugblik op 2015

Het jaar 2015 kenmerkt zich door de toenemende onrust bij burgers over de uitvoering van Europees migrantenbeleid. Ook in Overijssel hebben zich een aantal incidenten voorgedaan rondom de opvang van vluchtelingen. Deze incidenten hebben de toon van het mediadebat bepaald. Daarnaast was ronduit verwarmend de “stille kracht” van honderden vrijwilligers die zich belangeloos voor de migranten inzetten. Een actieve inzet die nauwelijks door onze media werd opgemerkt.

Tot veler verbazing heeft het onheus bejegenen of discrimineren van vluchtelingen bij Artikel 1 Overijssel niet tot een stijging van klachten geleidt. Ons inziens heeft dat te maken met de onbekendheid bij vluchtelingen dat er in Nederland voorzieningen zijn waar discriminatieklachten aan professionals kunnen worden voorgelegd. Anderzijds is men amper in Nederland gearriveerd en nauwelijks nog toe gekomen aan de verwerking van de traumatische ervaringen die het vertrek uit de thuislanden hen opgeleverd heeft.

In Overijssel hebben we met onze inzet in Twente en IJsselland in 2015 zo’n 485 klachten behandeld. Dat is in tegenstelling tot voorgaande jaren minder. Dit wordt onder andere verklaard uit de landelijke politiegegevens die in ons jaaroverzicht van 2015 nog niet kon worden verwerkt. Daarnaast is nog niet bekend hoeveel klachten meldpunt Deventer in 2015 behandeld heeft. Voor wat betreft het definitieve klachtenverloop in 2015 verwijzen we naar ons evaluatieverslag 2015 dat halverwege dit jaar zal verschijnen.

Zo gedegen als wij in 2015 de 485 discriminatieklachten hebben behandeld, zo stormachtig verliepen onze contacten met de media. In 2015 hebben de lokale, regionale dag en weekbladen en in mindere mate de lokale radiozenders en televisie aandacht aan onze organisatie of aan onze projecten besteed. Over 2015 kunnen we over media aandacht niet klagen. In totaal zijn we 160 keer geïnterviewd dat in bijna alle gevallen in relatie stond tot één van onze twee grote projecten:

Sperrstunde Freedom

Een muziektheaterproductie in het kader van de 70 jarige bevrijdingsactiviteiten van de Tweede Wereldoorlog dat uitgevoerd werd in Almelo, Enschede en Hengelo en waarbij een groot aantal leerlingen de uitvoeringen hebben bezocht.

De Coming Out Week

Een activiteit die tot doel heeft om een bijdrage te leveren aan de emancipatie van mensen met een andere seksuele geaardheid. Deze week vond in Enschede plaats en daar hebben allerlei organisaties aan mee gedaan die vanuit hun eigen expertise een aanbod voor de Enschede burgers hebben gerealiseerd. Films, dans, theater, beeldende kunst, discussie en dialoog hebben de inhoud van deze coming out week bepaald.

Tot slot zijn er ook nog andere culturele en educatieve activiteiten op plaatselijk niveau uitgevoerd. Sprekende voorbeelden zijn de Democratiefabriek in Ommen. Het maatwerk dat in Almelo met welzijnsorganisaties en het onderwijs is uitgevoerd en last bus not least de Week van de Ontmoeting in verschillende steden die jongeren leert dat de overeenkomsten tussen bevolkingsgroepen groter dan de verschillen zijn.

Kortom: Bij het behandelen van discriminatie en het uitvoeren van projecten laten we ons leiden door het beginsel: “Onbekend maakt onbemind”. Ook in 2016 zal dit het uitgangspunt van ons handelen zijn.

Antek Olszanowski

Directeur-bestuurder