Categorie archief: Uncategorized

Inloopspreekuur Hardenberg

Meld discriminatie! – Inloopspreekuur iedere eerste dinsdag van de maand

Heeft u te maken met discriminatie? Of voelt u zich ongelijk behandeld? Kom dan naar ons inloopspreekuur.

Iedereen met een discriminatie-ervaring, zowel slachtoffers als getuigen, kan voor advies en ondersteuning bij Artikel 1 Overijssel terecht. Ook kunt u zich hier melden als u zich ongelijk behandeld voelt. Hierbij kan het onder andere gaan om discriminatie of ongelijke behandeling op grond van etnische afkomst, nationaliteit, sekse, seksuele gerichtheid, leeftijd, religie, of handicap/chronische ziekte.

Een melding kan telefonisch, schriftelijk, of per email worden gedaan. Na de melding kunnen er verschillende stappen worden gezet. Dit gebeurt in samenspraak met de betrokken melder. Klachten worden behandeld op basis van het hoor en wederhoor principe: klachtindieners en beklaagden kunnen ervaringen toelichten. Artikel 1 Overijssel tracht hierbij te bemiddelen. Indien nodig helpen wij tevens bij het doen van aangifte bij de politie of bij het opstarten van andere procedures.

Artikel 1 Overijssel biedt hulp, ondersteuning, informatie en advies.

Vanaf september 2019 starten we in De Spinde 1 te Hardenberg met een inloopspreekuur. Iedere eerste dinsdag van de maand, tussen 09.00 uur en 12.00 uur, kunt u zonder afspraak bij ons terecht.

Mocht u op een ander moment van onze kennis en expertise gebruik willen maken, dan kunt u een afspraak maken via het telefoonnummer 038-4224762.

 

Scholen Zwolle kunnen Democratiefabriek bezoeken

De Democratiefabriek is een mobiele interactieve tentoonstelling voor leerlingen van 10 tot en met 18 jaar. Met behulp van machines, apparaten en gereedschappen onderzoeken en oefenen de leerlingen democratie. In de fabriek gaat het over democratie en wat er zou kunnen gebeuren als er geen democratie zou zijn, zoals in de Tweede Wereldoorlog. Gaandeweg komen de bezoekers erachter dat de tentoonstelling eigenlijk over hen zelf gaat, over eigen normen, houding en gedrag. En natuurlijk over maatschappelijke standpunten. Alles is gericht op actief burgerschap.

Bekijk de folder.

Van 17 t/m 20 september 2019 kunnen Zwolse basisscholen kosteloos de Democratiefabriek bezoeken. Meld uw groepen 7 en 8 nu aan: neem contact op met Marlies Bruining (m.bruining@artikel1overijssel.nl of 053 4302299). 

Maak Artikel 1 zichtbaar: winnaar bekend

Kunstontwerp van Afke van Halen wint de wedstrijd

Wie maakt Artikel 1 uit de Grondwet op een kunstzinnige manier zichtbaar? Iedereen die creatieve ideeën heeft, kon deze indienen. Uit de inzendingen heeft de jury inmiddels drie ontwerpen gekozen. Tot 1 juni 2019 konden Zwollenaren hun stem uitbrengen op hun favoriete ontwerp. Van de in totaal 423 uitgebrachte stemmen, werden er 172 uitgebracht op het ontwerp van Afke van Halen.  De kunstenaar krijgt nu budget om het idee daadwerkelijk uit te voeren.

De andere twee ontwerpen waarop gestemd kon worden waren het Pasfotoproject van Fabriek Fanatiek en De Stille Trom (101 stemmen) en Video Installatie van Simone Peelen (150 stemmen).

Het is de bedoeling dat het kunstwerk half september een plek krijgt in de hal van het stadskantoor.

Zwolle heeft een bijzondere band met de Grondwet. Zwollenaar Thorbecke, legde in 1848 de basis voor de Nederlandse Grondwet. In Artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld. Verder staat in Artikel 1 dat discriminatie, op welke grond dan ook, is verboden. Ook aanzetten tot haat of discriminatie is verboden.

Artikel 1 luidt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

(Bron: zwolle.nl)

Klik hier voor meer informatie.

Werkbezoek Kati Piri

Op donderdag 16 mei jl. bracht Europarlementariër Kati Piri met een aantal lokale PvdA-fractiemedewerkers een bezoek aan Artikel 1 Overijssel. Zij is uitgebreid bijgepraat over de ontwikkelingen in onze provincie, knelpunten en over de laatste stand van zaken op juridisch gebied op het terrein van discriminatie-bestrijding. Ook is besproken wat gemeenten kunnen doen om discriminatie te herkennen en bestrijden, en om een bijdrage te leveren aan het vergroten van de meldbereidheid. Het was een kort maar vruchtbaar overleg.

foto werkbezoek piri

 

 

 

 

 

 

foto: (c) Dick Turk