Lesprogramma ‘Op de bun’

Streep hun namen niet door al zijn zij tot stof vergaan. Streep hun namen niet door alsof ze nooit hebben bestaan. Noem hun naam en laat me weten dat ook jij niet zult vergeten…  (Uit: Streep hun naam niet door van G. den Otter)

Deze dichtregels sluiten aan bij het motto van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig dat hij heeft ontleend aan de Thora. Daarin staat: “Een mens is pas vergeten als zijn naam vergeten is”. Demnig is de bedenker en maker van de Stolpersteine.

Stolpersteine – letterlijk ‘struikelstenen’ – worden sinds het jaar 2000 gelegd. Het zijn gedenktekens die worden aangebracht in het trottoir voor de huizen van mensen die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. De Stolpersteine herinneren onder andere aan Joden, Sinti en Roma, politieke gevangenen, homoseksuelen en Jehova’s getuigen. Ook in Hengelo zijn en worden onder leiding van Stichting Levend Verleden Oost-Nederland op verschillende plaatsen Stolpersteine gelegd.

Om ook jongeren met de steentjes en het achterliggende gedachtegoed in aanraking te brengen, heeft Stichting Levend Verleden Oost-Nederland lesmateriaal ontwikkeld dat aansluit bij de thematiek van het boek ‘Op de bun – Joodse onderduikers in Hengelo (ov)’. Het boek, geschreven door Wybo Miedema en uitgegeven door Huis der Historie, is het resultaat van het onderzoek dat Wybo Miedema ten behoeve van de werkgroep Stolpersteine Hengelo (ov) heeft gedaan naar de gegevens van personen voor wie Stolpersteine gelegd zijn of gelegd gaan worden.

Het lesmateriaal, voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs, kunt u kosteloos downloaden via http://levendverledenoostnederland.nl/lesprogramma-op-de-bun/.