Regenboogfestival Zwolle

Zwolle is een van de 53 Nederlandse Regenboogsteden. Deze steden maken zich sterk voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen (LHBTI’s).

In dit kader wordt in Zwolle op maandag 2 december voor de tweede keer het Regenboogfestival georganiseerd. Tijdens verschillende workshops wordt er stilgestaan bij de plaats en positie van LHBTI-personen. Ook wordt aandacht besteed aan de maatschappelijke en sociale acceptatie van mensen die tot deze groep behoren.

Hier vindt u de vooraankondiging van het Regenboogfestival: Uitnodiging_Save the date_Regenboogfestival

U wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. De genoemde aanmeldlink zal binnenkort op onze website te vinden zijn.