Gastles Vooroordelen

In 2017 kunnen scholen in de gemeenten Ommen (primair onderwijs) en Rijssen-Holten (onderbouw voortgezet onderwijs) een gastles over vooroordelen aanvragen.

Er wordt er gewerkt met de Vooroordelenkoffer. De (kleine) displays in deze koffer vormen samen een tafeltentoonstelling met 12 thema’s. Hierbij gaat het onder andere om de thema’s plagen-pesten, vooroordelen, discriminatie, democratie en gelijkheid. Door de Vooroordelenkoffer worden vooroordelen ontmaskerd en de kenmerken van burgerschap en democratie onderzocht.

Het is geen ingewikkelde werkwijze, maar wel verrassend, spannend en leuk. Het is uitdagend en interactief. De leerlingen worden op een creatieve manier betrokken bij de thema’s. Ze worden uitgedaagd om antwoorden te bedenken, meningen te geven, oplossingen te zoeken en samen te werken. De kernwoorden zijn: ontdekken, beleven en handelen.

Doelgroep

De gastles is ontwikkeld voor groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. De les sluit aan bij het domein Oriëntatie op jezelf en de wereld, onderdeel Mens en Samenleving. Ook kan de les in het kader van Burgerschapsvorming gegeven worden.

Het aanbod

Heel 2017 kunnen scholen een gastles aanvragen. De educatief medewerker van Artikel 1 Overijssel komt bij u in de klas en gaat ongeveer een uur lang met de leerlingen en de Vooroordelenkoffer aan de slag.

Geen kosten

Doordat de gemeenten Ommen en Rijssen-Holten het belang van ons werk inzien, zijn er voor de school in deze twee gemeenten geen kosten aan de gastles verbonden.

Informatie en aanmelden

Wilt u meer informatie of wilt u uw groep aanmelden? Dan kunt u contact opnemen met Marlies Bruining-Kruiper. Dat kan via het e-mailadres m.bruining@artikel1overijssel.nl of het telefoonnummer 053 4302299.