Stolpersteine

stolpersteine
Voor de steunstichting Levend Verleden Oost Nederland is Artikel 1 Overijssel betrokken bij de projectgroep Stolpersteine. Stolpersteine zijn gedenktekens van 10 bij 10 cm die aangebracht worden in het trottoir voor de huizen van mensen die door de Nazi’s weggevoerd zijn. Op de stenen zijn in een messing plaatje de naam, de geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum van overlijden gestanst. Het gaat daarbij om Joden, Jehova’s Getuigen, communisten, Roma, Sinti, homoseksuelen en verzetsstrijders. Het idee van de Stolpersteine is van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig die daarmee beoogt dat je met je hoofd en hart struikelt en je moet buigen om de tekst te kunnen lezen.

De projectgroep Stolpersteine bestaat uit zeven kadervrijwilligers die uitvoering geven aan het onderzoek naar Enschedese slachtoffers van het naziregime. Zij geven sturing aan een groep van tien vrijwilligers die op allerhande werkzaamheden worden ingezet.
Vervolgens wordt in overleg met nabestaanden bepaald of zij plaatsing van een Stolperstein op prijs stellen. Twee keer per jaar worden tijdens een ceremoniële bijeenkomst in de Synagoge de slachtoffers herdacht en Stolpersteinen geplaatst. Voorafgaand aan de 5 mei-herdenking en de Mauthausenherdenking op 15 september.

  • Het Stolpersteineproject is ondergebracht in de steunstichting Levend Verleden Oost Nederland. De secretariële functie van deze stichting wordt door Artikel 1 Overijssel uitgevoerd.
  • De rol van Artikel 1 Overijssel ten gunste van de projectgroep Stolpersteine is faciliterend. De secretariaatsfunctie, publicitaire ondersteuning en het sponsorprogramma worden door de medewerker van Artikel 1 Overijssel uitgevoerd.

www.levendverledenoostnederland.nl