Meld discriminatie!

Artikel 1 Overijssel adviseert en ondersteunt individuele personen en organisaties kosteloos bij gevallen en gevoelens van discriminatie.

Meld nu discriminatie!

Schoolvoorlichting

Artikel 1 Overijssel biedt het basis- en voortgezet onderwijs verschillende preventie- en voorlichtingsactiviteiten aan.

Bekijk het aanbod!

Wat biedt Artikel 1 Overijssel?

U kunt bij ons terecht voor:

Klachtenbehandeling

Artikel 1 Overijssel adviseert en ondersteunt individuele personen en organisaties kosteloos bij gevallen en gevoelens van discriminatie. Daarbij is de Algemene Wet Gelijke Behandeling het uitgangspunt. De voornaamste discriminatiegronden zijn afkomst, geloofsovertuiging, sekse, seksuele gerichtheid, leeftijd en handicap/chronische ziekte.

Bij de behandeling van klachten wordt het principe van hoor en wederhoor toegepast. Uitgangspunt is de dialoog tot stand te brengen om verandering te bewerkstelligen. Daarbij is ook aandacht voor het weerbaarder maken van de indiener van een klacht. Ook kan Artikel 1 Overijssel ondersteuning bieden indien een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens gevraagd wordt.

Preventie & educatie

Naast klachtenbehandeling houdt Artikel 1 Overijssel zich bezig met voorlichting en het uitvoeren van projecten met als doelstelling het werken aan bewustwording, het tegengaan van vooroordelen en het mobiliseren van positieve krachten in de samenleving. Artikel 1 Overijssel geeft voorlichting, advies en informatie, zowel aan individuen alsook aan groepen. Ook wordt voorlichting gegeven aan intermediaire kaders (leraren, welzijnswerkers en dergelijke) die de informatie op hun beurt doorgeven en verspreiden op hun eigen werkterrein.

Belang van het melden van klachten

In Nederland is discriminatie verboden. In artikel 1 van de Grondwet wordt vermeld dat iedereen in ons land het recht heeft op een gelijke behandeling.

Ondanks dit verbod komt discriminatie toch regelmatig voor. Helaas melden veel mensen hun ervaringen niet. Hierdoor is het probleem niet goed zichtbaar voor instanties die discriminatie proberen tegen te gaan.

Het is belangrijk om te weten hoe vaak er gediscrimineerd wordt, en waar mensen met discriminatie in aanraking komen. Ook is het zinvol om te weten welke gevolgen discriminatie voor mensen heeft. Door deze informatie kunnen wij ervoor zorgen dat discriminatie op een gerichte manier kan wordt aangepakt.

Daarom is het belangrijk dat u de door u ervaren discriminatie meldt. Hiervoor kunt u kosteloos bij ons terecht. Wij helpen u graag.

Discriminatie melden
Ons laatste nieuws

Monitor Discriminatie 2019 Oost-Nederland

In deze monitor is een overzicht opgenomen van de meldingen in de politie eenheid Oost-Nederland over ervaren discriminatie. Deze meldingen zijn in 2019 geregistreerd bij de ADV’s, de politie en

Wij zijn Vizier

Onlangs is Artikel 1 Overijssel gefuseerd met twee andere antidiscriminatievoorzieningen in Oost-Nederland. Wij zijn nu Vizier: gericht op discriminatie en diversiteit. U kunt nog altijd bij ons terecht met meldingen van discriminatie

Beperkte bereikbaarheid

Beperkte bereikbaarheid Artikel 1 Overijssel / Stichting Vizier door maatregelen COVID-19 Artikel 1 Overijssel / Vizier volgt de richtlijnen van de Rijksoverheid om verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Vooralsnog

Regenboogfestival Zwolle 2 december 2019

Zwolle is een van de 53 Nederlandse Regenboogsteden. Deze steden maken zich sterk voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender

Afstudeerscriptie 'Discriminatie in de woonomgeving'

Naar aanleiding van verschillende ervaringen door antidiscriminatiebureaus met woningcorporaties die onvoldoende inspanning verrichten om discriminatie in de woonomgeving te bestrijden, heeft Artikel 1 Overijssel een omvattend onderzoek laten uitvoeren door

Regenboogfestival Zwolle

Zwolle is een van de 53 Nederlandse Regenboogsteden. Deze steden maken zich sterk voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender

Inloopspreekuur Hardenberg

Meld discriminatie! - Inloopspreekuur iedere eerste dinsdag van de maand Heeft u te maken met discriminatie? Of voelt u zich ongelijk behandeld? Kom dan naar ons inloopspreekuur. Iedereen met een discriminatie-ervaring, zowel slachtoffers

181 andere nieuws artikelen lezen?

Klik hier