Coming Out Week 2016

In oktober vond in Enschede als ook in Hengelo de Coming Out Week plaats. Doel is om de acceptatie van LHBT’ers in onze regio te bevorderen.

Enschede en Hengelo zijn regenboogsteden. Deze twee steden zijn met 140 verschillende nationaliteiten rijk aan diversiteit. Regenboogsteden zetten zich specifiek in om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van burgers met een andere seksuele geaardheid te bevorderen. Acceptatie daarvan is een belangrijk uitgangspunt. Uit de inleiding blijkt dat er in onze regio voorlopig nog menskracht en middelen noodzakelijk zijn om de acceptatie van deze groepen te bevorderen.

Eén van de mogelijkheden om aandacht te vragen voor mensen met een andere seksuele geaardheid is door deel te nemen aan Internationale Coming Out Dag die elk jaar op 11 oktober gevierd wordt.
Artikel 1 Overijssel heeft in dit kader samen met het COC in de afgelopen vier jaar het voortouw genomen. Dit was zo succesvol dat daar in 2015 in Enschede al een Coming Out Week van gemaakt is met deelname van sociaal-culturele organisaties die allemaal vanuit de eigen discipline het LHBT thema aan de orde hebben gesteld. Concreet ging het hierbij om schooleducatie, debatten, roze kerkdiensten, film, dans- en theateravonden, kunstmanifestaties enzovoort. Ook in 2016 heeft de Coming Out Week plaats gevonden. Echter niet alleen in Enschede. Samen met Hengelo is aan Twentse burgers een programma gepresenteerd waar velen aan hebben deelgenomen. Het blijkt dat er veel Enschedese en Hengelose organisaties zijn die een statement willen maken met betrekking tot het bevorderen van meer begrip voor de LHBT-gemeenschap. Het succes van de publieksparticipatie aan de Coming Out Week wordt ongetwijfeld veroorzaakt door de deelnemende organisaties die met hun eigen publiciteitsmedia in relatie staan met de achterban.