Gastles Vooroordelen

De vluchtelingenproblematiek, demonstraties tegen de komst van asielzoekerscentra, aanslagen van Islamitische Staat: wij leven in een woelige tijd en het gevaar van het ontstaan van vooroordelen ligt op de loer. Zo denken sommige mensen dat asielzoekers alleen om economische redenen naar ons land komen en dat alle moslims Islamitische Staat steunen. Dat dergelijke ideeën op vooroordelen berusten is niet bij iedereen bekend. Daarom is het belangrijk om het met jongeren over vooroordelen te hebben.

Om leerlingen uit groep 7 en 8 met het thema vooroordelen bekend te maken, verzorgt Artikel 1 Overijssel gastlessen op basisscholen in de gemeenten Ommen en Zwolle. Aan de hand van de Vooroordelenkoffer, een tafeltentoonstelling, komen de leerlingen in aanraking met 12 thema’s. Hierbij gaat het onder andere om de thema’s plagen-pesten, vooroordelen, discriminatie, democratie en gelijkheid. Vooroordelen worden ontmaskerd en de kenmerken van burgerschap en democratie worden onderzocht. De kernwoorden van de les zijn: ontdekken, beleven en handelen.

Een groot aantal basisscholen heeft inmiddels met de gastles kennisgemaakt en men is enthousiast. Nog het gehele kalenderjaar kunnen scholen een les aanvragen. Dankzij de steun van de gemeenten Ommen en Zwolle zijn er voor de school geen kosten aan de gastles verbonden.

Wilt u uw groep aanmelden? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marlies Bruining-Kruiper, educatief medewerker van Artikel 1 Overijssel. Dat kan via m.bruining@artikel1overijssel.nl of 053 4302299.