Gastles Vooroordelen

Ook basisscholen binnen de gemeente Ommen kunnen gebruik maken van de gastles over vooroordelen welke Artikel 1 Overijssel momenteel aanbiedt. Eerder konden Zwolse basisscholen al een les aanvragen. En daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt.

Leerlingen uit groepen 7 en 8 ontdekken wat vooroordelen zijn en hoe vooroordelen tot discriminatie kunnen leiden. Daarna gaan zij in tweetallen op een interactieve manier met 12 thema’s aan de slag. Hierbij gaat het onder andere om plagen-pesten, vooroordelen, discriminatie, democratie en gelijkheid. Vooroordelen worden ontmaskerd en de kenmerken van burgerschap en democratie worden onderzocht. De kernwoorden van de les zijn: ontdekken, beleven en handelen.

Zowel leerlingen als leerkrachten zijn erg enthousiast over de les. Daarom wil Artikel 1 Overijssel in 2017 de lessen graag continueren. Want in de woelige tijd waarin wij leven – denk aan de vluchtelingenproblematiek en de aanslagen van Islamitische Staat – bestaat het gevaar dat vooroordelen ontstaan. Daarom is het belangrijk om het hierover met jongeren te hebben.