Inloopspreekuur Hardenberg

Meld discriminatie! – Inloopspreekuur iedere eerste dinsdag van de maand

Heeft u te maken met discriminatie? Of voelt u zich ongelijk behandeld? Kom dan naar ons inloopspreekuur.

Iedereen met een discriminatie-ervaring, zowel slachtoffers als getuigen, kan voor advies en ondersteuning bij Artikel 1 Overijssel terecht. Ook kunt u zich hier melden als u zich ongelijk behandeld voelt. Hierbij kan het onder andere gaan om discriminatie of ongelijke behandeling op grond van etnische afkomst, nationaliteit, sekse, seksuele gerichtheid, leeftijd, religie, of handicap/chronische ziekte.

Een melding kan telefonisch, schriftelijk, of per email worden gedaan. Na de melding kunnen er verschillende stappen worden gezet. Dit gebeurt in samenspraak met de betrokken melder. Klachten worden behandeld op basis van het hoor en wederhoor principe: klachtindieners en beklaagden kunnen ervaringen toelichten. Artikel 1 Overijssel tracht hierbij te bemiddelen. Indien nodig helpen wij tevens bij het doen van aangifte bij de politie of bij het opstarten van andere procedures.

Artikel 1 Overijssel biedt hulp, ondersteuning, informatie en advies.

Vanaf september 2019 starten we in De Spinde 1 te Hardenberg met een inloopspreekuur. Iedere eerste dinsdag van de maand, tussen 09.00 uur en 12.00 uur, kunt u zonder afspraak bij ons terecht.

Mocht u op een ander moment van onze kennis en expertise gebruik willen maken, dan kunt u een afspraak maken via het telefoonnummer 038-4224762.