Maak Artikel 1 zichtbaar: winnaar bekend

Kunstontwerp van Afke van Halen wint de wedstrijd

Wie maakt Artikel 1 uit de Grondwet op een kunstzinnige manier zichtbaar? Iedereen die creatieve ideeën heeft, kon deze indienen. Uit de inzendingen heeft de jury inmiddels drie ontwerpen gekozen. Tot 1 juni 2019 konden Zwollenaren hun stem uitbrengen op hun favoriete ontwerp. Van de in totaal 423 uitgebrachte stemmen, werden er 172 uitgebracht op het ontwerp van Afke van Halen.  De kunstenaar krijgt nu budget om het idee daadwerkelijk uit te voeren.

De andere twee ontwerpen waarop gestemd kon worden waren het Pasfotoproject van Fabriek Fanatiek en De Stille Trom (101 stemmen) en Video Installatie van Simone Peelen (150 stemmen).

Het is de bedoeling dat het kunstwerk half september een plek krijgt in de hal van het stadskantoor.

Zwolle heeft een bijzondere band met de Grondwet. Zwollenaar Thorbecke, legde in 1848 de basis voor de Nederlandse Grondwet. In Artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld. Verder staat in Artikel 1 dat discriminatie, op welke grond dan ook, is verboden. Ook aanzetten tot haat of discriminatie is verboden.

Artikel 1 luidt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

(Bron: zwolle.nl)

Klik hier voor meer informatie.