Oordeel CRM

Een oordeel van het College voor de Rechten van de Mens, waarbij Artikel 1 Overijssel aan de klager ondersteuning heeft verleend:

Pro Juventus B.V. discrimineerde een vrouw op grond van geslacht door haar contract niet te verlengen vanwege zwangerschap. Ook sprake van benadeling van de vrouw omdat zij klaagde over discriminatie.

Oordeelnummer 2018-127
Datum: 29-11-2018
Grond: Geslacht,
Terrein: Arbeid – Overig, nl, Arbeid

Situatie:

Een vrouw werkte als psychomotorisch therapeut (PMT) bij Pro Juventus B.V., een zorginstelling voor de gespecialiseerde geestelijk gezondheidszorg. Zij werkte voornamelijk in een behandelteam voor volwassen patiënten en daarnaast vier uur per week voor een jeugdteam. Nadat de vrouw in verband met zwangerschapsgerelateerde klachten was uitgevallen, nam Pro Juventus een nieuwe PMT-er aan voor het volwassenenteam en werd de vrouw volledig overgeplaatst naar het jeugdteam. De vrouw gaf aan dat zij dat niet wilde. Pro Juventus vertelde de vrouw vervolgens dat haar contract niet werd verlengd. Volgens de vrouw discrimineerde Pro Juventus haar daarmee op grond van geslacht. Pro Juventus betwist dat. Zij verlengde het contract niet omdat de vrouw geen continuiteit van zorg kon bieden.
Dit is heel belangrijk vanwege de ernstige psychische problematiek van de volwassen cliënten. Omdat de vrouw niet naar het jeugdteam wilde, had Pro Juventus geen functie voor haar en was het financieel niet mogelijk haar in dienst te houden.

Beoordeling:

Een werkgever mag een werknemer niet discrimineren vanwege haar zwangerschap of afwezigheid in verband met zwangerschap. Het staat vast dat het contract van de vrouw niet is verlengd omdat zij niet de gewenste continuïteit van zorg kon bieden. De vrouw kon die continuïteit niet bieden omdat zij afwezig was in verband met ziekte die was gerelateerd aan haar zwangerschap. Afwezigheid wegens ziekte die optreedt voor het zwangerschapsverlof en die is gerelateerd aan de zwangerschap moet op één lijn worden gesteld met afwezigheid vanwege zwangerschap. De vrouw was niet verplicht om de overplaatsing naar het jeugdteam
te accepteren. Ook is niet met haar besproken dat haar contract wel zou worden verlengd als
zij de overplaatsing zou accepteren en dat zij op termijn weer bij een volwassenenteam zou kunnen worden geplaatst. Het College oordeelt dat Pro Juventus verboden direct onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt. Verder is het College van oordeel dat Pro Juventus
de vrouw benadeelde omdat zij heeft geklaagd over discriminatie. Pro Juventus wilde na
haar zwangerschapsverlof met de vrouw in gesprek over een eventuele functie binnen
haar organisatie. Nadat zij een verzoek om een oordeel bij het College had ingediend, wilde ze niet meer door met de vrouw.

Oordeel

Pro Juventus B.V. heeft jegens de vrouw verboden onderscheid op grond van geslacht gemaakt.