Opening College voor de Rechten van de Mens groot succes

Utrecht, 3 oktober 2012 – De opening van het College voor de Rechten van de Mens in het Beatrixtheater in Utrecht op 2 oktober is succesvol verlopen. Tot de aanwezige gasten behoorden onder andere Koningin Beatrix, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties Navanethem Pillay en de Nederlandse Paralympische ploeg. Ook waren […]

Lees meer

FC Vooroordelen ondersteunt plannen KNVB

De KNVB werkt aan een plan waardoor homoseksualiteit in de voetbalsport meer geaccepteerd moet worden. Daartoe presenteert de bond een plan “de nationale coming-out-dag” op donderdag 11 oktober as. Het Vooroordelenteam, ooit begonnen als het “Roze Voetbalteam Enschede”, organiseert op die avond ism de voetbalvereniging Vosta een inloopavond waarin de doelstellingen van het Vooroordelenteam (bespreekbaar […]

Lees meer

Vernieuwde werving- en selectiegids

De werving- en selectiegids is vernieuwd, en biedt nu ook een checklist “leeftijdsdiscriminatie”. Deze gids is van groot belang voor bedrijven en organisaties, die bij personeelsaangelegenheden discriminatie-vrij willen opereren, van werving tot ontslag. Bekijk de gids hier: http://wervingenselectiegids.nl/discriminatie-thema-s

Lees meer

Bus en metro moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking

Met ingang van 9 mei 2012 moeten bussen in Nederland toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Dit is vastgelegd in de gewijzigde Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ). Hiermee krijgt de gelijke behandeling van mensen met een functiebeperking steeds meer vorm. Klachten over ontoegankelijkheid kunnen worden gemeld bij Artikel […]

Lees meer

‘Couleur Locale’ naar ‘Berghuizen in Beweging’

OLDENZAAL – De Couleur Locale is maandagmiddag uitgereikt aan ‘Berghuizen in Beweging’. De prijs, bestaande uit een herinneringsobject en een cheque van 1.000 euro, werd overhandigd door burgemeester Leo Elfers. Met deze diversiteitsprijs waardeert de Adviescommissie Integratie het jaarlijkse evenement ‘Berghuizen in Beweging’, dat dit jaar voor de tiende keer wordt gehouden. De Couleur Locale […]

Lees meer

Discriminatie in de buurt

Naar aanleiding van de ontstane ophef over een weggepest homostel in het Haagse stadsdeel Laak heeft de Landelijke Branchevereniging van Antidiscriminatiebureaus (LBA) een inventarisatie uitgevoerd onder alle Anti-Discriminatie Bureaus (ADB’s) in Nederland. Vrijwel alle ADB’s in Nederland hebben gegevens aangeleverd. Uit deze inventarisatie blijkt dat er in de periode 2009-2011 bijna 500 gevallen van wegpesten […]

Lees meer

Diversiteitsprijs Couleur Locale 2012

Oldenzaal, 19 maart 2012 Adviescommissie Integratie Oldenzaal De adviescommissie Integratie Oldenzaal is een door de gemeente ingesteld orgaan die zich ten doel stelt om de gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren over minderhedenbeleid en projecten die de integratie van allochtonen binnen de Oldenzaalse samenleving verbeteren. De adviescommissie wordt ambtelijk ondersteund door dhr. Brian Pantling van […]

Lees meer

Kinderopvang discrimineert mannen

Het gaat niet best met kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Slechte publiciteit als gevolg van verschillende zedenzaken hebben ervoor gezorgd dat dergelijke organisaties drastische besluiten hebben genomen. Zo mogen in veel gevallen mannen niet meer alleen met kinderen werken of zijn ze ontslagen om vage redenen. Ze zouden niet meer in de groep passen, terwijl ze al jaren […]

Lees meer

1 16 17 18