Schoolproject ‘De Week van de Ontmoeting’

Zeker in deze roerige tijd is het belangrijk om jongeren met verschillende culturen in contact te brengen. Dit is een belangrijk onderdeel van burgerschapsvorming. Wilt u uw leerlingen voorbereiden op een actieve deelname aan de Nederlandse samenleving en de diversiteit daarbinnen? Wilt u hen begrip en feitenkennis bijbrengen? Meld u dan nu aan voor ‘De Week van de Ontmoeting’.

‘De Week van de Ontmoeting’ is een project voor groep 7 en 8 en leerlingen uit de onderbouw van het Vmbo. Het doel van het project is om jongeren bekend te maken met verschillende culturele groepen in hun directe omgeving. Hierbij gaat het om de joodse, christelijke en islamitische cultuur. De jongeren zullen ontdekken dat deze culturen, naast verschillen, veel overeenkomsten hebben. Hierdoor zal een deel van de vaak bestaande ‘angst’ voor het onbekende weggenomen worden. De culturen zullen in een ander daglicht komen te staan. Tolerantie, respect en begrip voor de ander kunnen vergroot worden.

Dit jaar hebben al 39 groepen van verschillende scholen in Enschede en Hengelo van het aanbod gebruik gemaakt.

Dankzij de financiële steun van onder andere Projecten in Nederland, de Janivo stichting en Kerk en Wereld kunnen wij het project in ieder geval tot maart 2017 – dus ook na de zomervakantie – kosteloos aanbieden aan scholen binnen de gemeenten Enschede en Hengelo.

Voor aanmelding of meer informatie kunt u contact opnemen met Marlies Bruining-Kruiper via het telefoonnummer 053 4302299 of via het e-mailadres m.bruining@artikel1overijssel.nl.