Wat doet Artikel 1 Overijssel?

Artikel 1 Overijssel adviseert en ondersteunt individuele personen en organisaties kosteloos bij gevallen en gevoelens van discriminatie. Daarbij is de Algemene Wet Gelijke Behandeling het uitgangspunt. De voornaamste discriminatiegronden zijn afkomst, geloofsovertuiging, sekse, seksuele gerichtheid, leeftijd en handicap/chronische ziekte. De meest voorkomende maatschappelijke terreinen waarover discriminatie gemeld wordt zijn de arbeidsmarkt, de woonomgeving, collectieve voorzieningen, commerciële dienstverlening en de horeca. Bij de behandeling van klachten wordt het principe van hoor en wederhoor toegepast. Uitgangspunt is de dialoog tot stand te brengen om verandering te bewerkstelligen. Daarbij is ook aandacht voor het weerbaarder maken van de indiener van een klacht. Ook kan Artikel 1 Overijssel ondersteuning bieden indien een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens gevraagd wordt.

Naast klachtenbehandeling houdt Artikel 1 Overijssel zich bezig met voorlichting en het uitvoeren van projecten met als doelstelling het werken aan bewustwording, het tegengaan van vooroordelen en het mobiliseren van positieve krachten in de samenleving. Artikel 1 Overijssel geeft voorlichting, advies en informatie, zowel aan individuen alsook aan groepen. Ook wordt voorlichting gegeven aan intermediaire kaders (leraren, welzijnswerkers en dergelijke) die de informatie op hun beurt doorgeven en verspreiden op hun eigen werkterrein.

Daarnaast onderzoekt Artikel 1 Overijssel continu de regionale arbeidsmarkt op discriminerende functie-eisen bij de werving en selectie. Hiermee bewerkstelligt Artikel 1 actief bewustwording binnen het regionale bedrijfsleven en beleidsverandering in het vacaturebeleid. Op deze wijze trachten wij arbeidsmarkt-discriminatie te voorkomen.

Ten slotte rapporteert Artikel 1 Overijssel jaarlijks aan de deelnemende gemeenten over haar projecten en over de behandelde klachten, waarbij ook trends en ontwikkelingen worden waargenomen, die tot lokale beleidsvoorstellen kunnen leiden.

Ons team

Marten Verheijen

Marten Verheijen

Senior Klachtenconsulent

Marlies Bruining-Kruiper

Marlies Bruining-Kruiper

Educatief Medewerker

Hildegard Brouwer

Hildegard Brouwer

Back-office Manager

Henny Willems (IJsselland)

Henny Willems (IJsselland)

Regioconsulent