Doelstelling

Door de gastles Bekijk het! kunnen leerlingen uit groep 6 en 7 van het basisonderwijs kennismaken met de Joodse, christelijke en/of islamitische cultuur. Door deze kennismaking ontvangen de jongeren juiste feitenkennis en zullen zij meer begrip voor de culturen krijgen. Overeenkomsten en verschillen tussen de culturen worden behandeld.

Inbedding in het lesprogramma

De gastles sluit aan bij het domein Oriëntatie op jezelf en de wereld, onderdeel Mens en Samenleving. Ook kan de les in het kader van Burgerschapsvorming gegeven worden.

De leskisten

Tijdens de les(sen) wordt er gebruik gemaakt van (een) leskist(en). Er is een leskist over het Jodendom, het Christendom en de Islam. In de leskist zijn voorwerpen en boeken te vinden welke betrekking hebben op de religies. Gezamenlijk worden deze materialen middels opdrachten en filmfragmenten nader bekeken. Interactie met de leerlingen staat hierbij centraal en het gesprek wordt gestimuleerd. De school kan ervoor kiezen om een of meerdere religies te behandelen. Een andere mogelijkheid is om een les aan de hand van voorwerpen uit alle drie de kisten af te nemen. Zo ontstaat er een les waarbij alle drie de culturen centraal staan en overeenkomsten beter belicht kunnen worden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marlies Bruining, educatief medewerker van Artikel 1 Overijssel. Dat kan via het e-mailadres m.bruining@artikel1overijssel.nl of het telefoonnummer 053 4302299.