Doelstelling

Wij leven in een woelige tijd en het gevaar van het ontstaan van vooroordelen ligt op de loer. Zo denken sommige mensen dat asielzoekers alleen om economische redenen naar ons land komen en dat alle moslims Islamitische Staat steunen. Dat dergelijke ideeën op vooroordelen berusten is niet bij iedereen bekend. Daarom is het belangrijk om het met jongeren over vooroordelen te hebben.

Inhoud

Tijdens de les wordt er gewerkt met de Vooroordelenkoffer. De (kleine) displays in deze koffer vormen samen een tafeltentoonstelling met 12 thema’s. Hierbij gaat het onder andere om de thema’s plagen-pesten, vooroordelen, discriminatie, democratie en gelijkheid. Door de Vooroordelenkoffer worden vooroordelen ontmaskerd en de kenmerken van burgerschap en democratie onderzocht.

Het is geen ingewikkelde werkwijze, maar wel verrassend, spannend en leuk. Het is uitdagend en interactief. De leerlingen worden op een creatieve manier betrokken bij de thema’s. Ze worden uitgedaagd om antwoorden te bedenken, meningen te geven, oplossingen te zoeken en samen te werken. De kernwoorden zijn: ontdekken, beleven en handelen.

Doelgroep

De gastles is ontwikkeld voor groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. De les sluit aan bij het domein Oriëntatie op jezelf en de wereld, onderdeel Mens en Samenleving. Ook kan de les in het kader van Burgerschapsvorming gegeven worden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Marlies Bruining. Dat kan via het e-mailadres m.bruining@artikel1overijssel.nl of het telefoonnummer 053 4302299.