Doelstelling

Wij leven in een woelige tijd en het gevaar van het ontstaan van vooroordelen ligt op de loer. Zo denken sommige mensen dat asielzoekers alleen om economische redenen naar ons land komen en dat alle moslims Islamitische Staat steunen. Dat dergelijke ideeën op vooroordelen berusten is niet bij iedereen bekend. Daarom is het belangrijk om het met jongeren over vooroordelen te hebben.

In het kader hiervan heeft Artikel 1 Overijssel een leerlijn over vooroordelen en discriminatie ontwikkeld voor de bovenbouw van het primair onderwijs. Door de leerlijn ontdekken de leerlingen onder andere wat vooroordelen zijn, hoe vooroordelen voorkomen kunnen worden en hoe vooroordelen tot discriminatie kunnen leiden.

Inbedding in het lesprogramma

De gastlessen, ontwikkeld voor groepen 7 en 8 van het basisonderwijs, sluiten aan bij het domein Oriëntatie op jezelf en de wereld, onderdeel Mens en Samenleving. Ook past het in het kader van Burgerschapsvorming.

De leerlijn

De leerlijn bestaat uit een viertal gastlessen. Tijdens de lessen komen uiteenlopende activiteiten en werkvormen aan bod. Centraal staat dat het verrassende, spannende en leuke werkwijzen zijn. De lessen zijn uitdagend en interactief. De leerlingen worden op een creatieve manier bij de thema’s vooroordelen en discriminatie betrokken. Ze worden uitgedaagd om antwoorden te bedenken, meningen te geven, oplossingen te zoeken en samen te werken. De kernwoorden zijn: ontdekken, beleven en handelen.

De lessen kunnen binnen een school als doorgaande leerlijn ingezet worden, maar het is tevens mogelijk om de lessen afzonderlijk van elkaar te geven. Het is aan de desbetreffende school en leerkrachten om te bepalen op welke manier zij van het aanbod gebruik willen maken. De ideaalsituatie is dat een school zich ieder jaar voor de lessen intekent en dat er ieder jaar een les gegeven wordt aan groep 7 en een les aan groep 8. Op die manier vindt er een introductie en een verdieping op de thema’s vooroordelen en discriminatie plaats.

De lessen

De lessen kennen de volgende indeling:

Groep 7: les Vooroordelenkoffer
Thema: Vooroordelen en discriminatie
De les start met een uitleg over het begrip vooroordelen. Vervolgens wordt duidelijk gemaakt hoe vooroordelen tot discriminatie kunnen leiden. Met de leerlingen wordt besproken hoe dit met elkaar samenhangt, wat discriminatie is en op welke manier Artikel 1 van de Grondwet hiermee te maken heeft. Daarna gaan de leerlingen in tweetallen met een routekaart de opdrachten van de Vooroordelenkoffer maken. Aan de hand van de opdrachten komen de leerlingen in aanraking met twaalf thema’s. Hierbij gaat het onder andere om feit en mening, plagen en pesten, vooroordelen, stempels en democratie.

 

Groep 7: les Stel je voor

Thema: Vooroordelen

Aan de hand van voorwerpen die verschillende groepen representeren ontdekken de leerlingen in groepjes wat vooroordelen zijn en welke vooroordelen er over de groep waar hun voorwerp bij hoort bestaan. Ook wordt de link met discriminatie gelegd. Vervolgens stellen de groepjes hun hoofdpersoon op een creatieve manier aan de rest van de klas voor. Zo wordt duidelijk welke impact het heeft als je met vooroordelen te maken krijgt.

 

Groep 8: les Vooroordelen nader bekeken
Thema: Vooroordelen

Tijdens deze les wordt ingegaan op het begrip vooroordelen. De leerlingen ontdekken door het maken van een opdracht dat iedereen vooroordelen heeft. Daarna gaan zij in tweetallen met (beeldende) opdrachten en een routekaart aan de slag. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere:

– vooroordelen in het algemeen;

– vooroordelen over jongens (mannen) en meisjes (vrouwen);

– feiten en vooroordelen;

– positieve en negatieve vooroordelen;

– het wegnemen van vooroordelen.

 

Groep 8: les Discriminatie?
Thema: Discriminatie
De les start met een casus over het maken van onderscheid: wanneer is het maken van onderscheid geoorloofd, en wanneer niet? Het thema discriminatie wordt uitgelegd en de koppeling met Artikel 1 van de Grondwet wordt gemaakt. Vervolgens gaan de leerlingen krantenberichten over discriminatie onderzoeken. Wanneer is iets discriminatie? Welke rol speelt gevoel hierbij?Ten slotte wordt gezamenlijk besproken hoe discriminatie voorkomen kan worden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marlies Bruining, educatief medewerker van Artikel 1 Overijssel. Dat kan via het e-mailadres m.bruining@artikel1overijssel.nl of het telefoonnummer 053 4302299.