In deze roerige tijd is het belangrijk om leerlingen met verschillende culturen in contact te brengen. Dit is een belangrijk onderdeel van burgerschapsvorming. Wilt u uw leerlingen voorbereiden op een actieve deelname aan de Nederlandse samenleving en de diversiteit daarbinnen? Wilt u hen begrip en feitenkennis bijbrengen? Meld u dan nu aan voor ‘De Week van de Ontmoeting’.

Doelstelling

‘De Week van de Ontmoeting’ is een project voor groep 7 en 8 van de basisscholen en leerlingen uit de onderbouw van het VMBO. Het doel van het project is om jongeren bekend te maken met verschillende culturele groepen in hun directe omgeving. Hierbij gaat het om de Joodse, christelijke en islamitische cultuur. De jongeren zullen ontdekken dat deze culturen, naast verschillen, veel overeenkomsten hebben. Hierdoor zal een deel van de vaak bestaande ‘angst’ voor het onbekende weggenomen worden. Tolerantie, respect en begrip voor de ander kunnen vergroot worden.

Inbedding in het lesprogramma

Het project sluit aan bij de kerndoelen. Hierdoor is ‘De Week van de Ontmoeting’ een aanvulling op of vervanging van bestaand lesmateriaal over cultuur en levensbeschouwing voor groep 7-8. Het is tevens een additioneel leermiddel voor de onderbouw van het Vmbo over cultuur en levensbeschouwing.

Indeling

‘De Week van de Ontmoeting’ heeft de volgende indeling:

  • Dag 1: De inleidende les geeft door middel van een lesbrief informatie over het onderwerp van het project. Thema’s die behandeld worden zijn cultuur, het ontstaan van de joodse, christelijke en islamitische cultuur en de drie culturen in Twente.
  • Dag 2: In de lesbrief komt naar voren dat de drie culturen veel overeenkomsten hebben. Dit wordt besproken aan de hand van de thema’s heilige boeken, leefregels, voedselwetten, belangrijke dagen, kledingvoorschriften, invloed op de Nederlandse taal en belangrijke gebouwen.
  • Dag 3: Door een bezoek aan een gebedshuis in de regio komen de kinderen actief met een deel van de cultuur in contact.
  • Dag 4: De leerlingen gaan op school in groepjes aan het werk met eindopdrachten. Deze opdrachten zijn vormgegeven volgens de theorie van Meervoudige Intelligentie. Het is een verwerking van de voorafgaande dagen.

De volgorde van de dagen ligt vast. Verder is de indeling flexibel en aan de wensen van de leerkracht aan te passen.

Lespakket

Artikel 1 Overijssel levert een lespakket aan waarmee de deelnemende klassen en leerkrachten zelfstandig aan de slag kunnen. Het leenpakket bestaat uit:

  • een docentenhandleiding met alle benodigde informatie;
  • de lesbrieven met docentenhandleiding;
  • een full colour lesbrochure voor de leerlingen;
  • een keppel, kruisje en hoofddoek voor de inleidende les;
  • lesondersteunend materiaal;
  • de eindopdrachten.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Marlies Bruining, educatief medewerker van Artikel 1 Overijssel. Dat kan via m.bruining@artikel1overijssel.nl of 053 4302299.

De folder vindt u hier: De Week van de Ontmoeting.

Hier vindt u, per dag, de presentaties waarvan u tijdens de lessen gebruik kunt maken:

Dag 1 Week van de Ontmoeting

Dag 2 Week van de Ontmoeting

Dag 3 Week van de Ontmoeting

Dag 4 Week van de Ontmoeting